Sponsoren 2016

Goldsponsoren

Beumer Erlmann

Silbersponsoren

TeXtreme Gwose AKG EDAG
Metrio Bilstein EPlan MSC
Wilo

Bronzesponsoren

Sika Kostal EntropyResins Altair SmartMechatronics
Ansys Springer Vieweg Schroth Logo allsafe Yazaki
DMC

Unterstützer

Bimolab ETIT Deltacopy IPS ISF Smava
timing tyco PaJo Design IUL Ricardo MB0
tud